Skip Navigation Linksermie > altres publicacions > els blogs > traumes multi-generacionals - cercle viciós o espiral d’aprenentatge
Traumes multi-generacionals - Cercle viciós o espiral d’aprenentatge
En aquesta trilogia vull il·lustrar algunes dinàmiques pròpies del trauma, algunes activitats que poden ajudar a restaurar l’equilibri intern i altres que profunditzen les seves petjades al cos i a l’ànima. Per descriure-les he escollit tres dates senyalades relacionades amb experiències traumàtiques col·lectives que poden mostrar què cura, què traumatitza, què eternitza el trauma en un cercle viciós i com se’n pot aprendre per transformar-lo en una espiral d’aprenentatge.


Traumes multi-generacionals - Cercle viciós o espiral d’aprenentatge

 

Traumes multi-generacionals - Cercle viciós o espiral d’aprenentatge