Skip Navigation Linksermie


Ermie és l’ estudi de respiració, moviment i integració estructural. Ofereix  aplicacions pràctiques del Duggan/French Approach, o DFA Reconeixement de Patrons Somàtics (www.dfainternational.com), en sessions individuals, tallers i cursos.

L’estudi de respiració, moviment i integració estructural s’adreça a les persones que necessiten reorientar la seva vida perque la forma actual de treballar i viure els esta costant la salut i/o el sentit de coherencia a la seva vida... o perque els successos exteriors els impedeixen continuar com abans. Ermie s'adressa a qui vulgui trobar solucions per als dolors que les fan patir en el pla físic i en el psíquic; qui vulgui gaudir de més salut i plaer; qui vulgui fer servir el seu cos amb més eficàcia i goig i amb menys estrès.

També dedica els seus serveis a les empreses que vulguin protegir la salut i fomentar la creativitat dels seus col·laboradors i a totes les institucions i organitzacions que vulguin oferir salut i benestar als seus associats i clients.

Ermie