Skip Navigation Linksermie > cursos i tallers > cursos de consciencia corporal
Cursos de consciència corporal

Les formes com ocupem l'espai amb el cos i com ens movem en el món revelen coses sobre la nostra persona de les quals no tenim consciència i que, en molts casos, voldriem que no se sàpiguen, ni saber-les nosaltres mateixos. Descobreix com ser la millor versió de tu.

La intervenció manual típica del DFA Reconeixement de Patrons Somàtics en combinacio amb l'educació de la percepció sensorial ajuda a prendre conciència de les formes en les quals ocupes l'espai amb el teu cos i et mous en el món, a descobrir les tensions involuntàries que et mantenen en conflicte amb el món i/o amb tu mateix i a deixar anar l'excés de tensió per poder descansar en el món del qual formes part i en lo més fons de lo que ets com ésser viu, ésser humá del teu gènere i persona individual.

A la vida privada aquest curs t'ajudarà a prendre consciència de les postures que adoptes en les teves relacions afectives i a trobar formes de posicionar-te i expressar-te que favoreixin relacións més fàcils, agradables i satisfactòries.

Al lloc de treball aquest curs t’ajudará a trobar, a cada moment, la forma de situar-te respecte a la cadira, la taula, l’ordinador, els companys, els superiors, els clients, els alumnes i estudiants, i tot el que hi hagi en el teu lloc de treball, sense mai perdre el teu espai.

Treballaràs més a gust, amb menys tensió i dolor. La teva creativitat fluirà mes lliurement i tindràs mes capacitat de resposta davant les demandes de cada moment. Quan totes les parts del cos sàpiguen funcionar en equip amb el camp gravitatori de la Terra, millorarà també la col·laboració en l’equip de treball. S’obtenen millors resultats i disminueixen els riscos d’accidents o de posar-se malalts.

Si ets artista, t'ajudará a augmentar la versatilitat de la teva expressió a l'escenari. Si ets deportista, t'ajudarà a millorar el teu rendiment i prevenir lesions.

 

Respiració

No es tracta d'aprendre una tècnica per respirar be sinó de descobrir i permetre els moviments naturals de la respiració. Si tens problemes respiratoris o la sensació de viure la vida a mig gas, aquest curs es per tu.

La intervenció manual típica del DFA Reconeixement de Patrons Somàtics en combinacio amb l'educació de la percepció sensorial ajuda a prendre conciència de les tensions involuntàries que limiten els moviments de la teva respiració i a deixar anar l'excés de tensió per poder respirar lliurement.

 

Sistema nerviós i neuroglial

La intervenció manual típica del DFA Reconeixement de Patrons Somàtics en combinacio amb l'educació de la percepció sensorial ajuda a gestionar l'estrès, a protegir el sistema nerviós, a prevenir la seva deterioració i  a recuperar la conectivitat danyada per experiències traumàtiques pròpies i/o de persones de l'entorn familiar, per l'edat avançada i/o determinats processos patològics. Encara que el DFA no s'ocupa del tractament de malaties, la seva aplicació en malalts i familiars de malalts d'esclerosi múltiple, Alzheimer, Parkinson i altres afeccions del sistema nerviós ofereix una aportació valiosa a la conservació de la salut en la mida de lo possible. 

 

Articulacions

La intervenció manual típica del DFA Reconeixement de Patrons Somàtics en combinacio amb l'educació de la percepció sensorial ajuda a protegir l'esquelet, a prevenir el desgast de les articulacions i a recuperar la mobilitat reduída per lesions i/o l'excés de tensió involuntària.

 

Creences: Els reflexes al mirall de cristal líquid

La intervenció manual típica del DFA Reconeixement de Patrons Somàtics en combinacio amb l'educació de la percepció sensorial permet reconèixer les creences que la tensión involuntària dels nostres músculs manten fixades en les formes del cos. Només quan ets capaç de percebre com les teves creences respecte al mon, tu mateix i la vida estan arrellades en el cos, pots canviar-les a fons.

 

Canvi

Canvia el tros del món que està al teu abast, la forma com vius en el teu cos. Crea pau on hi ha conflicte, concedint a cada part del teu organime el dret d'existir i expressar-se tal com és per poder gestionar el tot d'una manera que favoreixi una bona convivència en pau entre tots els aspectes de la teva persona junts amb els altres éssers vius del món. Crea prosperitat on hi ha pobresa, permetent els moviments propis de la vida en totes les parts que constitueixen el teu cos i deixant-los arribar l'energia que necessiten per un bon desenvolupament de cada fase de la vida fins a la mort. Crea relacions saludables on hi ha opressió i submissió, deixant anar la tensió involuntària que manté parts de l'organisme en conflicte amb l'entorn i amb altres parts. Crea comunicació on hi ha censura, deixant que la informació sensorial que la tensió manté a ratlla arribi a la teva consciència per a que puguis viure la vida d'acord amb com ets... Ets part d'aquest món, el que hi passa t'afecta, el que passa dins teu afecta al món. Hi ha moltes coses que pots fer per crear la mena de món en el que vols viure, altres que no fa falta que facis. Apren a distinguir-les.

Continuament hi ha canvis en el món, perquè el canvi és part inherent a la natura. No tenim altre remei que adaptar-nos. També hi ha canvis resultants de conductes ignorants i és important saber reconèixer'ls per posicionar-se i trobar formes de protegir la vida, la salut, la natura.

La intervenció manual típica del DFA Reconeixement de Patrons Somàtics en combinacio amb l'educació de la percepció sensorial ajuda a prendre conciència de les formes en les quals ocupes l'espai amb el teu cos i et mous en el món, a descobrir les tensions involuntàries que et mantenen en conflicte amb el món i/o amb tu mateix i a deixar anar l'excés de tensió per poder descansar en el món del qual formes part i en lo més fons de lo que ets com ésser viu, ésser humá del teu gènere i persona individual.

 

Durada del curs bàsic

6 mòduls de 4 mesos, en total 96 hores 

Nivell avançat 1

3 mòduls de 4 mesos, en total 48 hores

Nivell avançat 2

3 mòduls de 4 mesos, en total 48 hores

Idealment, les sessions són setmanals consecutives durant tota la durada, però si això no és factible, és possible fragmentar-les per adaptar-les a les possibilitats de cadascú. No hi ha cap compromís de permanència per la durada sencera del curs. En canvi, sí és un requisit agrupar les sessions en un mínim de 3, preferiblement 4 o 5 sessions mensuals. En el cas de persones que no poden venir a sessions setmanals per raons de distància geogràfica, aquestes 3, 4 o 5 sessions poden juntar-se en una setmana i es consideraran com cuota de un mes. Els certificats s'extenen en completar els mòduls del curs bàsic i els nivells avançats respectivament.

 

Honoraris

Cursos de consciència corporal