Skip Navigation Linksermie > sessions individuals

Com són les sessions individuals de DFA Reconeixement de Patrons Somàtics

Les sessions individuals de DFA constitueixen un procés global que aborda el treball amb la persona des de tres angles: una intervenció manual directa en el cos, l’educació del moviment i de la consciència corporal i la creació d’un espai segur per completar processos emocionals interromputs i poder restaurar l’equilibri interior després de experiències traumàtiques.

Per qui son útils les sessions de DFA

Moltes persones prenen sessions de DFA perquè tenen algun problema de salut, ja sigui físic o psíquic. Altres venen perquè reconeixen el seu cos com una eina important per portar a terme el seu treball, no només esportistes i artistes, sinó qualsevol persona que treballa, seguda, dempeus, amb tota mena de moviments o amb pocs moviments repetitius,comunicant i relacionant-se amb clients, superiors, empleats, alumnos, estudiants, pacients...

Quina és la finalitat de les sessions individuals de DFA

La finalitat de les sessions individuals de DFA és equilibrar i alinear el cos físic per tal que la gravetat el suporti i el mantingui en l’espai tridimensional, mitjançant una intervenció manual directa en el cos i una educació del moviment destinades a assolir una economia i llibertat de moviment corporal més grans. Per a què serveix aixo?

Reconèixer el teu patró de tensión habitual

El patró de tensió habitual configura la teva forma d’ocupar l’espai en el món i moure’t a la vida. Es típicament teu, constitueix la teva forma particular de comportar-te. El vas crear tu per adaptar-te a les condicions inicials de la teva vida. Per guanyar un marge de llibertat dels vells hàbits és imprescindible conèixer-lo tant en lo sensorial com en lo cognitiu. La tensió habitual tendeix a limitar la teva

Solucions per dolors, traumes, estrès, ansietat, depressió i altres afeccions

Una mala relació amb el camp gravitatori de la Terra pot ser la causa de molts problemes de salut o pot ser una conseqüència de dolències que es deuen a una malaltia, un accident, una càrrega emocional no reconeguda, una sobrecàrrega per moviments repetitius, mals hàbits posturals, traumes propis o multigeneracionals. Els tallers i les sessions individuals de DFA Reconeixement de

Sessions telemàtiques

Explorem els patrons que determinen la nostra forma d'ocupar l'espai en el món i de moure'ns a la vida amb atenció al context on tenen les seves arrels. Observem com es manifesten en el moment present en la relació entre el cos i l'entorn immediat i en els moviments de la respiració.

Sessions individuals o en petits grups durant un passeig pel bosc

Caminant entre arbres i respirant amb ells - explorarem el patró de moviment habitual - veiem com és moure’s amb més suport, llibertat de moviment i capacitat

Honoraris