Skip Navigation Linksermie > sessions individuals > com son les sessions individuals de dfa reconeixement de patrons somatics
Com són les sessions individuals de DFA Reconeixement de Patrons Somàtics

 

Dfa - reconocimiento de patrones somáticos

 

Les sessions individuals de DFA constitueixen un procés global que aborda el treball amb la persona des de tres angles: 

  • una intervenció manual directa en el cos
  • l’educació del moviment i de la consciència corporal 
  • la creació d’un espai segur per completar processos emocionals interromputs i poder restaurar l’equilibri interior després de experiències traumàtiques

Al començament de cada sessió, veiem com es relacionen les diferents parts del cos entre elles i amb l’eix gravitatori. Llavors, amb la persona estirada damunt una taula encoixinada i amb la roba posada, treballem amb aquestes formes mitjançant una suau intervenció manual que permet:

  • localitzar i relaxar les tensions que causen dolor i/o mantenen fora de l’experiència conscient certes parts del cos i de la conducta pròpia

  • tornar a establir les connexions que donen accés a la informació continguda en aquestes formes per tal de processar-la i integrar-la

  • explorar els significats associats a les sensacions que afloren i examinar fins a quin punt segueixen sent vàlids

  • recuperar la mobilitat perduda

  • restaurar l’equilibri intern desprès d’experiències traumàtiques

  • completar processos emocional interromputs i

  • trobar suport en el propi cos i en el camp gravitatori de la Terra.
Al final dediquem un  temps a integrar en el pla vertical les noves opcions trobades per tal de poder-les tornar a reproduir en les diferents situacions de la vida diària.

La durada de les sessions individual és d’una hora. El seu ritme es setmanal. Segons les necessitats de la persona es poden fer dues sessions a la setmana. En cas d'intervencions puntuals o per persones que venen des de lluny és poden fer sèrie de fins a cinc sessions setmanals.

Per qui son útils les sessions de DFA

Per a què serveixen les sessions de DFA

Com són les sessions individuals de DFA Reconeixement de Patrons Somàtics