Skip Navigation Links
Honoraris

70€ en cas de sessions setmanals consecutives, a pagar mensualment al començament del més, o de paquets de sessions de 2, 3, 4 o 5 agrupades per setmana, a pagar en reservar les hores

80€ en cas de sessions quincenals o esporàdiques

 

Honoraris