Skip Navigation Linksermie > sessions individuals > quina es la finalitat de les sessions individuals de dfa
Quina és la finalitat de les sessions individuals de DFA

El DFA Reconeixement de Patrons Somàtics es basa en la comprensió que els dolors, l’estrès, l’ansietat, la depressió i nombroses altres afeccions són causa o conseqüència d’una mala relació amb el camp gravitatori de la Terra.

La finalitat de les sessions individuals de DFA és equilibrar i alinear el cos físic per tal que la gravetat el suporti i el mantingui en l’espai tridimensional, mitjançant una intervenció manual directa en el cos i una educació del moviment destinades a assolir una economia i llibertat de moviment corporal més grans.

Les sessions individuals no es dediquen al tractament de malalties de cap mena ni són un substitut del diagnòstic mèdic quan això és el que s’ha de menester. 

Per a què serveix això?
  
A qui li serveix?    

Com són les sessions de DFA


Quina és la finalitat de les sessions individuals de DFA