Skip Navigation Linksermie > altres publicacions > els blogs
Els blogs

Traumes multi-generacionals - Cercle viciós o espiral d’aprenentatge

Aire fresco

DFA Somatic Pattern Recognition

Ella Buchenwald

A Breath of Fresh Air

Traumes multi-generacionals - Cercle viciós o espiral d’aprenentatge
En aquest estudi vull il·lustrar algunes dinàmiques pròpies del trauma, algunes activitats que poden ajudar a restaurar l’equilibri intern i altres que profunditzen les seves petjades al cos i a l’ànima. Pots llegir-lo o escoltar-lo com si fos un conte de fades... També pots trobar algunes eines per ajudar-te a gestionar el flux de sensacions i emocions. (Ver Artículo completo)
Aire fresco
Aquest blog va nèixer al 2008 amb un text, escrit en castellà per ajudar als internautes a trovar, moment a momento, la millor forma d’estar en el cos en relació a elemens del món extern com la cadira, , la pantalla, el teclat i el ratolí per facilitar una respiració profunda, ampla, reparadora i reocnfortant i per protegir la vista. (Ver Artículo completo)
DFA Somatic Pattern Recognition
Este blog se creó como plataforma en la que el colectivo de practicantes de DFA puede anunciar eventos y compartir comprensiones, reflexiones, experiencias, charlas, videos y programas de tele y radio con otros practicantes y con el público interesado. (Ver Artículo completo)
Ella Buchenwald
ellabuchenwald - Angewandter Natur- und Umweltschutz, Friedensarbeit, körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden (Ver Artículo completo)
A Breath of Fresh Air
A Breath of Fresh Air, Day of the Working Woman, The Two Banners of Home, The Story of a Love Song and others (Ver Artículo completo)