Skip Navigation Links
Sessions de DFA per reconèixer les petjades de la memòria històrica al propi cos

Les sessions de DFA ofereixen un espai segur per accedir en intimitat als rastres que els traumes col·lectius deixaren en cos i psique, fins i tot en la segona i tercera generació. En descobrir en la forma del cos i dels moviments els antecedents col·lectius podem aprendre d'aquests i desenvolupar alternatives a la repetició de les mateixes dinàmiques generació rere generació.

Si l’equilibri intern no es restaura desprès d’una experiència traumàtica, l’organisme reté la càrrega energètica i química, amb un gran esforç per no perdre "el control". Aquest esforç augmenta el grau de tensió involuntària dels músculs i teixits conjuntius de forma progressiva. Dolors crònics i conductes (auto-) destructives, entre molts altres símptomes, són algunes de les formes en què els rastres del trauma es manifesten en la nostra vida. L’esforç per oblidar el que va passar i seguir endavant ancora encara més en el cos l’experiència i el que férem per protegir-nos contra l’impacte traumàtic. Els fills ho senten i hi responen, encara que no sàpiguen ni puguin anomenar què és allò a què responen. El mateix succeeix amb els fills dels fills...

La intervenció manual del DFA, l’experiència de suport damunt el terra, l’alliberament dels moviments de la respiració i l’educació de la percepció sensorial restableixen el flux de sensacions tot fent possible descriure les sensacions conforme apareixen en el cos al moment present. Al veure-les en el context de la història de la pròpia família i del propi país, es descobreix que determinats trets o esdeveniments que s’havien viscut com una cosa personal i íntima, de fet, pertanyen a l’experiència col·lectiva. Poder deixar la càrrega emocional on pertany, ens deixa lliures per actuar allà on és possible.

Sessions de DFA per reconèixer les petjades de la memòria històrica al propi cos