Skip Navigation Links
Sessions de DFA per trobar un nou equilibri

En els períodes de transició és necessari adaptar-se a una nova situació. Els patrons habituals sovint dificulten el procés d’adaptació. És evident que la manera habitual de funcionar ja no serveix en les noves circumstàncies però, pel fet de ser inconscient, interfereix amb les millors intencions de respondre de forma adequada als requeriments de la nova situació. Un canvi de lloc de residència, d’estat civil, en el lloc de treball o la situació laboral, un accident, una malaltia, una pèrdua, per exemple, pot fer-nos perdre el nord.

Explorem l’equilibri habitual, que sol ser a base de tensió i tendeix a mantenir-te en conflicte amb l’entorn. La percepció sensorial de la relació entre el cos i l’entorn físic et permet desenvolupar un equilibri basat en suport i llibertat de moviment. Aprens a orientar el cos, moment a moment, amb l’ajuda de les coordenades de la força gravitatòria, la vertical i la horitzontal, perquè puguis beneficiar-te del suport que l’entorn t’ofereix en tot moment. Descobriràs que el nou equilibri en l’entorn físic es manifesta igualment en l’entorn psicosocial.

 

Sessions de DFA per trobar un nou equilibri