Skip Navigation Links
Optimitzar l’ús del cos en el lloc de treball

La intervenció manual del DFA t’ajuda a trobar, a cada moment, la forma de situar-te respecte a la cadira, la taula, l’ordinador, els companys, els superiors, els clients, i tot el que hi hagi en el teu lloc de treball, sense mai perdre el teu espai.

Treballaràs més a gust, amb menys tensió i dolor. La teva creativitat fluirà mes lliurement i tindràs mes capacitat de resposta davant les demandes de cada moment. Quan totes les parts del cos sàpiguen funcionar en equip amb el camp gravitatori de la Terra, millorarà també la col·laboració en l’equip de treball. S’obtenen millors resultats i disminueixen els riscos d’accidents o de posar-se malalts.

 

Optimitzar l’ús del cos en el lloc de treball