Skip Navigation Links
Sessions de DFA per resoldre conflictes emocionals

Les emocions encontrades ens deixen encallats sense poder avançar. Concedir un espai i un temps a cada una de les parts permet aclarir les posicions i restablir el flux de les sensacions per tal que cada part pugui obrir-se a rebre també la informació que importa a les altres parts i així arribar a un acord concertat entre totes. Les sessions de DFA ajuden a descobrir de forma molt específica totes les parts del cos que participen en la presa de decisions per tal que el cap pugui aprendre a complir amb la seva funció de respondre a la informació que li arriba del cos en lloc d’esforçar-se –en va- a imposar els seus criteris al cos.

 

Sessions de DFA per resoldre conflictes emocionals