Skip Navigation Links
Com deixar anar l'excés de tensió involuntària en el cos

No és possible deixar anar la tensió involuntària a voluntat. Una part d’aquesta tensió és necessària i important per viure i moure’ns. Obrint la nostra atenció cap al interior del cos explorem la relació amb l’entorn, tant en el món material com en el social. Al percebre aquesta relació podem trobar la forma d’estar i moure’ns que permet deixar anar l’excés de tensió.

Una immensa part de la nostra conducta, dels nostres moviments, de la nostra experiència sensorial està organitzada en patrons de tensió habitual, que son inconscients.

Reconèixer aquests patrons permet introduir petits canvis assumibles.

En primer lloc, això és bo per la salut. L’excés de tensió habitual interfereix amb les funcions fisiològiques: la circulació, la respiració, la digestió, la eliminació de toxines i cèl·lules danyades, la reparació de teixits danyats, les defenses... L’excés de tensió habitual sotmet les articulacions a càrregues excessives de forma continuada. Crea un ambient àcid en el cos que propicia les inflamacions, les quals, per la seva banda, poden ser precursores de patologies mes greus com ara el càncer, si no es tracten a temps i de forma eficaç.

En las relacions humanes la utilitat és evident perquè, si ens adonem de les formes en les quals abordem l’altre, podem fer-ho de forma que faciliti la relació, ja sigui amb un familiar, un client, un col·lega, un superior o un subordinat.

A més, és molt alliberador descobrir que el que ens manté en conflicte amb el món o amb nosaltres mateixos són tensions que podem aprendre a deixar anar.

Els participants en el taller exploren els seus patrons a través dels moviments quotidians de respirar, estar estirats, estar asseguts, estar dempeus, caminar i comunicar-se, individualment, en seqüències guiades i en exploracions en parelles, en grups petits i en el grup sencer. La part teòrica del taller proporciona la informació necessària per comprendre com aquests patrones es generen i com es manifesten en la relació entre el cos i el camp gravitatori de la Terra.

Segons com ocupes l’espai amb el teu cos i en quina relació et mantens amb les coordenades del camp gravitatori de la Terra, t’abasteix d’una energia que et confereix una sensació d’elevació i facilitat en el moviment, una sensació de viure i moure’t a l’uníson amb una força major. Un mal alineament produeix malestar i, a la llarga, disfunció i malaltia.

La tensió que es genera quant vius en conflicte amb la gravetat atrapa el flux de sensacions en patrons repetitius que impedeixen percebre amb claredat el que està succeint de debò. Aleshores, els teixits que componen el cos queden embeguts de continguts emocionals irresolts del passat que romanen guardats just per sota del llindar de la consciència des d’on informen la visió d’un mateix, de la vida i del món.

La psique sembla guardar-los fins que tinguem prou maduresa, o la distància suficient, per poder atendre’ls en lloc de repetir-los. Fins i tot els transmet de generació en generació de manera que fills i nets poden atendre en el seu cos i la seva psique, les petjades dels traumes dels seus pares i avis, que no disposaven de les oportunitats de fer-lo que avui tenim. Al tenir en compte l’origen del trauma, comença a ser factible deixar-lo on pertany i reorientar la pròpia conducta i actitud envers la vida i el col·lectiu d’una manera mes coherent amb els requisits del moment present. Abordant els traumes col·lectius de guerres, règims totalitaris, terrorisme, explotació i abusos a través de les seves manifestacions en la vida individual de cada persona contribuïm a un canvi sostenible no solament en la pròpia vida sinó també en el col·lectiu y fomentem una convivència en pau. Cada persona compta.

El format del taller proporciona experiències i coneixements que aporten un valor addicional per professionals de la salut física y psíquica, de l’educació, de l’art, del món de la empresa, de l’esport i molts altres, però no requereix cap formació prèvia. Un requisit indispensable es la voluntat de desenvolupar un cert grau de sensibilitat que permet percebre sensacions en el cos, ja siguin plaents o doloroses, i aprendre a gestionar-les per poder atendre, d’ una manera eficaç, a les parts de la pròpia persona atrapades en el conflicte amb els camps de força major del món. El taller proporcionarà les eines per desenvolupar aquesta sensibilitat, encara que la persona hagi invertit molta energia en insensibilitzar-se i no sàpiga com percebre el seu cos..

Imparteix: Brigitte Hansmann

Com deixar anar l'excés de tensió involuntària en el cos