Skip Navigation Linksermie > altres publicacions > dfa, aigua i fascies > working with beliefs reflected in liquid
Working with Beliefs Reflected in Liquid

Pòster presentat en la Conferència sobre la Física, Química i Biologia de l'Aigua en Vermont 2012 i article publicat a l'Annuari de la IASI 2013:

Working with Beliefs Reflected in Liquid Crystal - Treballar amb creences reflectides en cristal liquid

Working with Beliefs Reflected in Liquid