Skip Navigation Linksermie > altres publicacions > dfa, aigua i fascies > towards a fuller understanding of the interaction between myofascial tone and water
Towards a fuller understanding of the interaction between myofascial tone and water

Towards a fuller understanding of the interaction between myofascial tone and water: Pòster presentat en la 8º Conferència Anual sobre la Física, Química y Biologia de l'Aigua en 2013 en Bulgària i un article publicat en el 2014 IASI Yearbook

Towards a fuller understanding of the interaction between myofascial tone and water