Skip Navigation Linksermie > altres publicacions > els blogs > cercle viciós o espiral d’aprenentatge – traumes multi-generacionals - una trilogia
Cercle viciós o espiral d’aprenentatge – Traumes multi-generacionals - Una trilogia
En aquesta trilogia vull il·lustrar algunes dinàmiques pròpies del trauma, algunes activitats que poden ajudar a restaurar l’equilibri intern i altres que profunditzen les seves petjades al cos i a l’ànima. Per descriure-les he escollit tres dates senyalades relacionades amb experiències traumàtiques col·lectives que poden mostrar què cura, què traumatitza, què eternitza el trauma en un cercle viciós i com se’n pot aprendre per transformar-lo en una espiral d’aprenentatge.


Pròleg

Part 1: 11 de setembre

Part 2: 1 d'octubre

Part 3: 12 d'octubre

 

Cercle viciós o espiral d’aprenentatge – Traumes multi-generacionals - Una trilogia